TFP – Time for print

TFP är en förkortning för ”Time for print” eller slarvigt översatt till svenska ”tid mot bild” Grundprincipen för TFP är att själva sessionen genomförs utan ersättning (gratis) men att alla inblandade får ta del av bilder från sessionen.

Alla ställer upp med sina förutsättningar, sitt goda och glada humör och lär av varandra, tanken är att alla ska få glädje av sessionen och resultat efter.

För mig personligen är fotografering ett stort nöje och jag fotograferar gärna TFP, då det ger oss möjlighet att tillsammans testa, träna och förfina våra färdigheter framför och bakom kameran men framförallt ha roligt.

Följande gäller vid TFP:

 • Det finns ingen tillgång till studio utan fotograferingen sker utomhus eller inomhus, på överenskommen plats där fotograferingen kan ske utan att störa omgivningen.
     
 • Fotografen ansvarar för allt som har med fotoutrustning att göra.
    
 • Du/modellen ansvarar för eventuella prop, rekvisita, speciella kläder eller annat man önskar använda på plats.
   
 • Om andra personer är involverade, kan de också ingå i avtalet om TFP och får då också ta del av bilderna.
   
 • När det gäller resor är grundprincipen att var och en betalar sina kostnader, om man inte kommer överens om något annat.

Förväntningar av en fotosession

Vi klarar ut före sessionen vad som förväntas av var och en, inte minst när det gäller bilderna (redigering, leverans, antal etc.). Den vanligaste formen av bilder är så kallade internetbilder, det vill säga bilder som är optimerade för visning på en datorskärm.
 
Vi skriver också alltid en modellrelease som är en bra form för att reglera det vi kommit överens om kring vår gemensamma TFP-session. 
 
Modellrelease:

Ladda ner Modellrelease »   
(pdf)